Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

RADIOLOGIA


Ośrodek Kształcenia  Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

zaprasza do udziału w kursie


OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty rtg.


Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta, który realizowany będzie zarówno w formie kursu stacjonarnego, jak i w formie kursu na odległość.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Rejestracja

 • Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanej opłaty za kurs oraz egzamin
 • Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: jako dokument Word doc
 • Rejestracji można dokonać wysyłając drogą elektroniczną wypełniony formularz oraz potwierdzenie przelewu na adres: radiologia@oilkrakow.org.pl

Materiały

 • Po potwierdzeniu dokonania opłaty uczestnikowi kursu zostanie przesłana płyta CD z prezentacjami multimedialnymi oraz wykazem materiałów źródłowych.
 • Płyta zawiera także informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami – godziny dyżurów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne.

Egzamin

Terminy egzaminów:

 • 17 stycznia 2015 r.
 • 07 lutego 2015 r.
 • 21 marca 2015 r.
 • 11 kwietnia 2015 r.
 • 23 maja 2015 r.

 • 12 września 2015 r.
 • 10 października 2015 r.
 • 21 listopada 2015 r.
 • 12 grudnia 2015 r.

Dla wszystkich powyższych terminów: godz. 10.00 seminarium, godz. 11.00 egzamin

Egzaminy testowe będą odbywać się w sali wykładowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu egzaminu.

Certyfikat zdania egzaminu ważny jest przez 5 lat.

Opłaty

150 zł  – koszt dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie + 140 zł opłata za egzamin*

300 zł – koszt dla pozostałych uczestników + 140 zł opłata za egzamin*

 
*opłata egzaminacyjna wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla   wszystkich rodzajów  ekspozycji medycznej.